Hur försäkrar man sig om att företagets inköpsstrategier och affärsplaner verkligen realiseras och att medarbetarnas dagliga insatser går i linje med de övergripande målsättningarna? Att ledarskapet är det rätta för att nå dit man vill?

Ja det kan låta enkelt, men kräver stora insatser för att säkerställa att verksamheten fokuserar på rätt saker. Särskilt under större förändringsprocesser där framtagandet av fungerande ledningsprocesser samt skapandet av tydliga roller och ansvarsfördelning är extra viktigt. Delegering av ansvar, kommunikation, tydlighet så att alla förstår samt kontinuerlig uppföljning av utvecklingen är extremt betydelsefullt för att nå dit verksamheten vill.

Vi har lång erfarenhet av att utveckla verksamheter med nära koppling till inköpsområdet samt leda större förändringsprocesser för inköp tillsammans med andra företagsinterna intressenter.

Exempel på områden vi har bred kompetens inom är:

 • Coachning av individer, team och ledare
 • Ledarskapsdagar, seminarium och workshops
 • Ledarskap för inköpschefer, kategorichefer och inköpare
 • Uppbyggnad och utveckling av inköpsorganisationer
 • Uppbyggnad och utveckling av inköpsprocesser, avtal, verktyg och KPI’er
 • Införande av kategoristyrt inköp
 • Centralisering/decentralisering av inköp
 • Utveckling av projektstyrt inköp av produkter under utveckling
 • Industrialisering av produkter under utveckling
 • Införande och utveckling av kvalitetssäkring i leverantörskedjan
 • Införande och utveckling av logistikoptimering i leverantörskedjan
 • Utveckling av strategiskt och operativt inköp
 • Införande av SRM och leverantörsutveckling
 • Införande av CSR och säkerställande av hållbart inköp i leverantörskedjan