Är ni i behov av att skära i era kostnader? Att effektivisera sina inköp är ofta en förbisedd väg till bättre marginaler i bolaget och resultatet slår direkt på sista raden. Vi hjälper er med att analysera ert bolags kostnader och identifiera möjliga kostnadsbesparingar och förbättringar.

Kostnadsbesparingsprojekt

Ofta har bolag en hel del kostnader i form av sk indirekta inköp. Det kan handla om alltifrån driftskostnader till förnödenheter och förbrukningsvaror. IT, telefoni, hyra, el, värme, städtjänster, skyddsutrustning, kontorsutrustning, resekostnader, företagskort, företagsbilar, inventarier, investeringar och olika typer av abonnemang är exempel på indirekta kostnader som totalt brukar stå för en större del av kostnadsmassan än man från början tror. Ofta görs dessutom dessa indirekta inköp utspritt i organisationen.

Vi hjälper er att analysera era inköp och kostnader genom att ta fram en överskådlig spendanalys. Vi identifierar potentiella besparingsmöjligheter och går igenom den tillsammans med er för att sedan genomföra nya upphandlingar med bättre avtal. Resultatet blir lägre kostnader och bättre marginaler för er del. 

Effektiviseringar och rena upphandlingar

Står ni inför en större upphandling med flera spelare involverade? Ett komplext upphandlingsprojekt med många olika parametrar att ta hänsyn till? Eller behöver ni genomföra en större förändring i ert sortiment och då få hjälp med en sk range review i kombination med nyupphandling? Eller kanske bara få extern hjälp med förhandling, där ni vill ”röra om i grytan” och se nya möjligheter?

Vi har mångårig erfarenhet av upphandlingar i nyutvecklingsprojekt, befintliga produkter eller ny sortimentsgenomgång i internationell miljö. Låt oss diskutera hur vi kan skapa upplägget på bästa sätt!