Om HDN Consulting

Företagets grundare, Hanna Notmeijer, startade sin karriär på Volvo Personvagnar och kom efter sin civilekonomexamen tidigt in på inköpsområdet. Hon förstod snabbt att affärer görs mellan enskilda individer med olika personligheter och att skapa bra affärsrelationer handlar om god kommunikation, lyhördhet, förtroende och ett givande och tagande. ”Det krävs ett aktivt lyssnande men också en förmåga att kunna kommunicera sitt budskap till mottagaren på ett effektivt sätt, både internt och externt”, menar Hanna.

Klimat- & hållbarhetsfrågor har alltid legat Hanna varmt om hjärtat och hon utbildar i ämnet runtom i landet. Ledarskapsfrågor, förändringsledning, verksamhetsutveckling och processutveckling med nära koppling till hållbarhet i inköpsledet har därför fått ett tydligt fokus i HDN Consulting. ”Att genomdriva hållbara förbättringar tar tid, kräver stort engagemang och ett närvarande ledarskap från högsta ledningen. Att få se organisationer, leverantörer, team och enskilda individer växa och utvecklas i hållbara affärer är en av de största drivkrafter jag har!”, säger Hanna.

HDN Consulting AB startades med Hannas passion för att driva hållbar affärsutveckling och att utveckla individer och organisationer med fokus på hållbarhet, ledarskap och långsiktighet i sina affärer. ”Jag tror inte på snabba transaktioner till lägsta pris. I dagens turbulenta värld är det mycket viktigare att värna om långsiktiga och fördjupade affärsrelationer med sina partners. Att skapa win-win, våga visa transparens och ett autentiskt ledarskap är A och O för att lyckas långsiktigt. Hållbarhet är också ett område som bara sett sin början kopplat till säkra leveranskedjor. De företag som ligger i framkant idag kommer bli vinnare i längden”, säger Hanna.

HDN Consulting har ett stort kontaktnät och tar vid behov hjälp av fler resurser, allt anpassat efter vad som efterfrågas av kunden. 

Hanna Notmeijer, Inköpskonsult

Hanna Notmeijer är inköpsspecialist med snart 20 års internationell erfarenhet av inköp och supply chain (tillverkande industri, retail- & detaljhandel, automotive, FMCG) och med mångårig ledarskapserfarenhet från olika kulturer. Hon har suttit i olika ledningsgrupper och drivit ett stort antal transformations- och verksamhetsutvecklingsprojekt både som konsult men också i tidigare roller som anställd. Hon har lätt för att se helheter och ta fram långsiktiga strategier för att vidareutveckla processer/organisationer men hennes styrka ligger i att med engagemang kunna genomdriva och implementera dessa. Hon älskar att engagera och driva förändringsarbete och arbetar gärna tvärfunktionellt. Stark kommunikation, lyhördhet, ödmjukhet, engagemang och driv gestaltar hennes konsultprofil. Hon är transparent, ärlig och upplevs som förtroendeingivande med hög integritet. Hanna är civilekonom och har kompletterat med ett flertal olika inköps-, affärs- och ledarskapskurser. På senare tid har hon fördjupat sig i de nya hållbarhetsdirektiven CSRD, ESG, ESRS och hållbara leverantörskedjor. Hanna trivs både i rollen som utbildare/föreläsare, som konsult/rådgivare men också i en mer interimsorienterad roll kopplat till inköpsledning, hållbarhet och supply chain. Även rena projektorienterade uppdrag som större upphandlingar eller besparingsprojekt är något hon gärna tar sig an. Hon anser att inga berg är oöverstigliga och att det alltid finns möjligheter och nya vägar framåt!


Sagt om Hanna: 

“Hanna får tack vare sin djupa kompetens inom inköp, ett starkt driv och sitt engagerande sätt människor att lyssna på det hon har att säga”

// Magnus Welander, CEO and President Thule Group

”I have been working with Hanna over a number of years and assignments. Hanna masters building sourcing strategies together with transformational business development skills. It was always a pleasure to work with Hanna”

// Per Berggren, Industrial Strategy Manager IKEA

Hanna kan verkligen inköp, både i teorin men framför allt är hon duktig på att driva igenom rent praktiskt. Hon har en stark förmåga att se helheter och därefter bygga upp organisation och diverse verktyg som väl matchar behoven. Då kommer resultaten väldigt naturligt

// Rickard Andersson, VP Supply Chain Thule Group

Hanna joined Oatly at a critical stage of our hyper-growth and quickly put in place the framework of a Sourcing strategy and organisational design from which we built out our Global Sourcing function. Hanna is extremely knowledgeable in this space and her personality means she builds strong cross functional and team relations enabling great collaboration and smooth change management. I look forward to working together with Hanna again at some point in the future!” 

// Simon Broadbent, Head of Global Supply Chain Oatly

”Inga berg är oöverstigliga och det finns alltid nya möjligheter och nya vägar framåt”

Hanna Notmeijer