Drivkraft och motivation

Företagets grundare, Hanna Notmeijer, startade sin arbetskarriär på Volvo Personvagnar och kom efter sin civilekonomexamen ganska tidigt in på att göra affärer inom inköpsområdet. Hon förstod snabbt att affärer görs mellan enskilda individer med olika personligheter och att skapa bra affärsrelationer handlar om god kommunikation, lyhördhet, förtroende och ett givande och tagande. Det krävs ett aktivt lyssnande men också en förmåga i att kunna kommunicera sitt budskap till mottagaren på ett effektivt sätt, en expertis i förtroende-ingivande säljkunskap både internt och externt. Att skapa långsiktiga affärsrelationer och hitta win-win-situationer har sedan dess blivit Hannas passion och hon drivs av att hitta förbättringar som leder till effektiviseringar hos kund, leverantör och när det vill sig riktigt väl – hos båda parter!

Under åren Hanna arbetat med inköp har hon insett att det utöver en driven och kommunikativ inköpare på rätt plats krävs så mycket mer för att det ska leda till en lyckad och långsiktig affär. Hanna har därför intresserat sig för och arbetat alltmer med ledarskapsfrågor, förändringsledning, verksamhetsutveckling och processutveckling med olika intressenter inom företag med nära koppling till inköpsområdet. Att genomdriva hållbara förbättringar tar tid, kräver ett stort engagemang och ett närvarande och coachande ledarskap ända från högsta ledningen. ”Att få se organisationer, team och enskilda individer växa och utvecklas är en av de största drivkrafter jag har!”, säger Hanna.

Därför har Hanna slagit ihop sina två passioner – att göra bra business och att utveckla individer och organisationer med hjälp av fokus på ledarskap. Hon vill hjälpa företag och organisationer till att bli mer lönsamma genom att rent praktiskt effektivisera sina inköp (sluta slösa med pengar!) och samtidigt skapa motiverade, engagerade och committade medarbetare som bidrar till en hållbar lönsamhetsökning med ett sunt ledarskap i fokus (sluta slösa med resurser!). 

Hanna vet att alla företag kan bli (ännu) mer lönsamma genom att titta in på ett område som tyvärr alltför ofta fokuseras för lite på – inköp – samt att engagera och motivera medarbetare genom ett mer närvarande ledarskap och hjälp till självledarskap. Därför startar hon HDN Notmeijer Consulting för att kunna dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper till fler som efterfrågar den. Vi har ett stort kontaktnät och kan vid behov ta hjälp av fler resurser, allt anpassat efter vad som efterfrågas av kunden.

”Jag ser fram emot att träffas för att se vad vi tillsammans kan åstadkomma! //Hanna”


Hanna Notmeijer har mer än 15 års erfarenhet av att leda inköps- och processutvecklingsarbete både på en strategisk och operativ nivå. Hon har ingått i olika ledningsgrupper och varit chef över andra chefer. Hon har arbetat inom olika branscher såsom bilindustrin, annan tillverkningsindustri, retail- och detaljhandelsindustrin. Hanna är civilekonom i grunden och har kompletterat med ett flertal olika inköps-, affärs- och ledarskapskurser. Hanna trivs både i rollen som utbildare/föreläsare, som konsult/rådgivare men också i en mer interimsorienterad roll som att realisera större besparingsprojekt, förverkliga en produkt under utveckling till industrialisering och tillverkning med rätt leverantörer eller att leda en större förändringsprocess kopplat till sourcing/inköp/leverantörsutveckling. Hon arbetar metodiskt och strukturerat och går från att skapa ett strategiskt helhetsperspektiv till implementation med en tydlig hands-on approach. Hon anser att inga berg är oöverstigliga och det finns alltid nya möjligheter och vägar framåt!


Sagt om Hanna: 

“Hanna får tack vare sin djupa kompetens inom inköp, ett starkt driv och sitt engagerande sätt människor att lyssna på det hon har att säga” // Magnus Welander, CEO and President Thule Group

”I have been working with Hanna over a number of years and assignments. Hanna masters building sourcing strategies together with transformational business development skills. It was always a pleasure to work with Hanna” // Per Berggren, Industrial Strategy Manager IKEA

”Hanna has excellent organizational and leadership skills in combination with deep understanding of procurement with the ability too see and encourage the people contributing to the overall targets.” // Henrik Palokangas, Category Manager Thule Group

”Hanna is a true team player with extensive experience within Purchasing & Logistics. Her leadership, structured approach and determination was highly appreciated during the time we worked together. I know Hanna as a motivated and responsible person with a high degree of integrity.” // Benny Gunnarsson, Category Leader IKEA