Har ert företag kört fast i sin utvecklingsresa och behöver någon som ser på inköpsverksamheten med nya ögon? Eller har ni av andra skäl behov av att ta in en extern rådgivare som kan hjälpa er att driva verksamheten vidare mot nya mål? Eller behöver ni extra resurser för att driva igenom besparingsprojekt? Vi är experter inom ledarskap, inköp, procurement och supply chain och kan hjälpa er att nå dit ni vill!

Ibland kan det finnas behov av ett mer långsiktigt stöd i form av t ex en projektledare eller förändringsledare som kan hjälpa till att driva verksamheten åt det håll man vill. I andra fall finns behov av enstaka punktinsatser för att komma vidare till nästa möjlighet.

I dessa fall går vi in som interimsledare, ibland ensamma och ibland tillsammans med någon av våra samarbetspartners som angränsar till våra kompetensområden om det skulle behövas. Vi har ett brett kontaktnät och inkluderar de resurser som behövs för att alltid kunna leverera ett lyckosamt resultat.

Vi kan också gå in på interimsuppdrag för att tillfälligt stärka upp ett resursbehov som uppstår i en organisation, under t ex ett föräldravikariat eller innan en nyrekrytering hunnit realiseras.

Dessutom agerar vi rådgivare och erbjuder vår konsultation åt små och stora företag som av någon anledning behöver hjälp med att förflytta sitt ledarskap, sin inköpsorganisation eller sina inköpsprocesser för att uppnå sina övergripande företagsmål. Det kan handla om att man behöver se över hela sin leverantörskedja, att man förvärvat nya bolag eller tillverkningsenheter med nya materialflöden eller att man behöver avveckla delar av sin verksamhet. Eller att man helt enkelt vill ha hjälp med att driva igenom ett besparingsprojekt eller en enstaka förhandling med en viktig leverantör. Då går vi in och stöttar med att efter analys ta fram en handlingsplan över vilka steg som behöver göras för att realisera en förflyttning i den riktning man vill åstadkomma.