Vi erbjuder företagsinterna utbildningar inom inköp, hållbarhet och supply chain management som skräddarsys efter era unika behov baserat på mognadsgrad, ambitioner och önskemål. Vi erbjuder även enstaka föreläsningar och seminarier där ni helt bestämmer ämne och fördjupningsgrad anpassat efter era deltagare.

Utbildningar

Ert företags förutsättningar och behov styr innehåll och upplägg, vilket leder till bättre och snabbare resultat vad gäller kompetensutveckling hos just er. För att göra utbildningarna så effektiva som möjligt hämtas exempel från er egen verksamhet och genomförandet anpassas till deltagarnas nivå med hänsyn tagen till förkunskaper och erfarenhet.

Vi utvecklar och genomför alltifrån längre utbildningsprogram till enstaka dagar, workshops eller seminarier för alla nivåer från operativa inköpare till chef- och ledningsgrupper. Vi agerar även utbildningscoacher där vi hjälper deltagarna att komma igång med förändringsarbete eller olika projekt i direkt anslutning till utbildningsinsatsen, allt för att ert lärande ska kunna appliceras i er verksamhet på ett snabbt och effektivt sätt.


Vi utbildar nationellt och internationellt på både svenska och engelska.

Exempel på områden där vi erbjuder skräddarsydda utbildningar:

 • Nya hållbarhetsdirektiv enligt CSRD och rapporteringskrav enligt ESRS kopplat till inköpsfunktionen
 • Hållbara inköp – från övergripande policy & strategi till implementation av CoC, audits, KPI etc
 • Kategoristyrt inköp & category management
 • SRM, leverantörsutveckling & förflyttning av leverantörsbasen
 • Leverantörsklassificering & leverantörsbedömning
 • Förhandlingsteknik
 • Spendanalys, KPIer & andra verktyg – praktiska ”how to’s” som hjälper dig i inköpsvardagen
 • Personligt ledarskap för inköpare / kategorichefer / inköpschefer
 • Teamutveckling/workshops/coachning
 • Från operativt till strategiskt inköp – hur du utvecklar dig & ditt team till ett mer strategiskt tänk
 • Kostnadsbesparingar, offertförfrågan och större upphandlingsprojekt
 • Hur driva projektbaserade inköp under produktutveckling
 • Inköp av indirekta material & tjänster

I alla utbildningar ingår utbildningsmaterial och diverse verktyg och mallar som går att praktisera i verkligheten.
Kontakta oss för att få ett kostnadsförslag.


Workshops och föreläsningar

Vi erbjuder även föreläsningar/seminarier/workshops kopplat till inköpsområdet där ni är med och bestämmer inriktning, ämne, fördjupningsgrad och nivå utefter era deltagares behov och förväntningar. Det kan handla om allt ifrån en timmes inspirationsföreläsning kring kategoristyrda inköp till en dragning kring de nya hållbarhetskraven för hela er ledningsgrupp. Ni bestämmer tid & innehåll!

Vi skräddarsyr alla våra utbildningar och föreläsningar efter era behov och lägger stor vikt vid förberedelsearbetet för att det ska bli så bra som möjligt för er som slutkund. 

I förberedelsearbetet går vi bland annat igenom vilka förväntningar som finns på utbildningen/föreläsningen, vilka deltagarna/åhörarna är och vilken nivå de befinner sig på, vad de har för position samt hur gruppdynamiken ser ut. Vi går också igenom styrkor och svagheter för att lättare kunna identifiera vad vi ska lägga mer kraft och energi på för att effektivisera utbildningen/föreläsningen så mycket som möjligt.

Vi föreläser nationellt och internationellt på svenska och engelska.