Vi erbjuder företagsinterna utbildningar inom inköp och supply chain management som skräddarsys helt anpassade till er situation och era behov baserat på mognadsfas, ambitioner och önskemål. Vi erbjuder även enstaka föreläsningar och seminarier där ni bestämmer ämne och fördjupningsgrad anpassat efter era deltagare.

Utbildningar

Ert företags förutsättningar och behov styr helt innehåll och upplägg, vilket leder till bättre och snabbare resultat vad gäller kompetensutveckling hos just er. För att göra utbildningarna så effektiva som möjligt hämtas exempel från er egen verksamhet och genomförandet anpassas till deltagarnas nivå med hänsyn tagen till förkunskaper och erfarenhet.

Vi utvecklar och genomför alltifrån längre utbildningsprogram till enstaka dagar, eller seminarier för chef- och ledningsgrupper. Vi agerar även som utbildningscoacher som hjälper deltagarna att komma igång med förändringsarbete eller olika följdprojekt som ofta förväntas efter en utbildningsinsats.

Vi utbildar nationellt och internationellt på både svenska och engelska.

Här nedan finner ni ett axplock av olika områden där vi erbjuder skräddarsydda utbildningar. I alla utbildningar ingår utbildningsmaterial och diverse verktyg och mallar som går att praktisera i verkligheten.

 • Personligt ledarskap för inköpare/kategorichefer/inköpschefer
 • Teamutveckling/workshops/coachning
 • Chefs- & ledningsgruppsutbildning med inriktning mot ett effektivare inköp
 • Kategoristyrt inköp/Category management
 • Strategiskt inköp
 • Projektbaserat inköp
 • Hållbart inköp
 • SRM och leverantörsutveckling
 • Leverantörsklassificering och leverantörsbedömning
 • Förhandlingsteknik
 • Offertförfrågan och större upphandlingsprojekt
 • Lagerstyrning
 • Spendanalys
 • Excel för inköpare
 • SQ-rollen (Supplier Qualilty) och kvalitetssäkring i leverantörskedjan

Workshops och föreläsningar

Vi erbjuder även föreläsningar/seminarier/workshops kopplat till inköpsområdet där ni är med och bestämmer inriktning, ämne, fördjupningsgrad och nivå utefter era deltagares behov och förväntningar.

Vi föreläser nationellt och internationellt på svenska och engelska.