Ännu en lyckad kurs i strategiskt inköp genomförd hos One Academy i Stockholm

Denna gång var det Stockholms-gänget som blivit drillade inom strategiskt inköp och de har visat på fantastiskt högt engagemang samt jobbat väldigt ambitiöst med det business case de fick tilldelat till sig där de fick i uppdrag att ta fram en sourcing-strategi för ett fiktivt case.

Eleverna i kursen strategiskt inköp i Stockholm visade på stort engagemang och hög ambitionsnivå.

I Stockholm har vi de senaste 5 veckorna totalt gett 12 heldagsföreläsningar till den hittills största gruppen studerande vid ONE Academys YH-skola som bedrivs i Stockholm, Malmö och Göteborg. 35 taggade elever väntade på oss när vi steg in i klassrummet för drygt 5 veckor sedan. Och 5 veckor senare konstaterar vi att vi mött ännu ett superambitiöst gäng studenter som ville lära sig allt om den strategiska inköpsrollen, dess möjligheter och utmaningar.

Vi har bland annat diskuterat de olika stegen inom kategoristyrt inköp, hur man arbetar fram det strategiska tänket, hur man kan applicera olika verktyg i olika inköpssituationer, vikten av en god kommunikation och stakeholder management, avtalshantering och kontraktering, omvärldsbevakning och globala trender samt grottade ner oss i mer praktiska områden som spendanalyser och leverantörsutvärderingar. 

Vår grundare Hanna Notmeijer engagerade eleverna i olika gruppdiskussioner på One Academy i Stockholm.

De business case eleverna presenterade höll oerhört hög kvalitet och den slutgiltiga individuella tentamen skrevs i fredags. I skrivande stund har vi inte hunnit gå igenom alla elevers slutbetyg men vi är övertygade om att de alla kommer klara sig galant ute i sina framtida inköparkarriärer! Vi önskar er alla stort och varmt lycka till!


Det härliga Stockholmgänget på One Academys 2-åriga utbildning som gick vår 5-veckorskurs inom strategiskt inköp och upphandling tillsammans med vår utbildare Hanna Notmeijer.

Dela artikeln på sociala medier: