Engagerade studenter på kursen för hållbara inköp!

Wow vilka fantastiska dagar vi haft tillsammans med engagerade studenter som utbildar sig inom Inköp och Supply Chain Management på Yrkeshögskolan #NBI i Göteborg!

Under 3 veckor pågår kursen Hållbara Inköp som fördjupar sig i CSR utifrån ett inköpsperspektiv och vi går bland annat igenom ämnen som Code of Conduct, audits, hållbarhetsrapportering, certifieringsorgan, FN’s 10 principer och Agenda 2030’s mål kopplat till leverantörsval, leverantörsbedömning och leverantörsutveckling. Vad menas egentligen med så kallat ansvarsfullt inköp/sustainable sourcing/responsible sourcing?

CSR är ett brett begrepp som engagerar samtidigt som man i många sammanhang ställs inför olika dilemman i sin roll som inköpare; var går gränsen mellan en muta och en fin gest, hur säkrar du din leverantörskedja utifrån ett hållbarhetsperspektiv ner mot 2nd och 3rd tier leverantörer, hur agerar du vid misstanke om korruption och diskriminering…ja det är som sagt ett engagerande ämne som lockar till många livliga diskussioner och intressanta resonemang!

Så roligt vi har haft under våra föreläsningsdagar där vi diskuterat olika etiska dilemman utifrån hur du kan hantera en affärssituation utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Är du eller din organisation nyfiken på hållbara inköp? Har ni behov av en CSR awareness utbildning för era inköpare? Vi tillhandahåller även kortare kurser där vi ger inköpare en fördjupad förståelse kring CSR och vad som ligger bakom många av de kravställningar som går ut mot leverantören.