HDN Consulting på Plastteknik Nordic i Malmö 8-9 maj 2019

HDN Consulting har blivit utvalda till att hålla ett seminarium på Plastteknik Nordic i Malmö 8-9 maj 2019. Så roligt och spännande det ska bli!

Temat ”Varför ett starkare samarbete mellan produktutvecklings- och inköpsfunktioner är ett måste!” tror vi kommer vara givande för många tillverkande företag. Att välja rätt material, rätt konstruktionslösningar och finna rätt plast till rätt applikation kan vara en utmaning för vilket produktutvecklingsteam som helst. Att dessutom få med sig inköpsfunktionen till att kontraktera material och komponenter med leverans i tid, till rätt kvalitet och till rätt kostnad kan ibland verka som en omöjlighet. Här kommer vi beröra hur många av dessa dilemman kan avhjälpas genom ett tätare samarbete mellan produktutvecklings- och inköpsfunktioner och hur viktigt det är att väva in leverantörer i ett tidigt skede i nya utvecklingsprojekt för att undvika konstruktionslösningar och materialval som ej är produktions- och kostnadseffektiva.

Har du liknande erfarenheter från någon av dina roller?

Mer information om seminariet kommer när det närmar sig.

Hoppas vi ses!

Kontakta oss om du vill boka ett möte i samband med Plastteknik Nordic mässan i Malmö 8-9 maj.