HDN Consulting utbildar i hållbara inköp på #NBI yrkeshögskola i Göteborg

Nu har det blivit klart att HDN Consulting går in som utbildare i kursen hållbara inköp på #NBI yrkeshögskola i Göteborg under våren 2019. Som vi ser fram emot att få träffa alla studenter!

Kursen Hållbara Inköp ingår i den 2-åriga yrkeshögskoleutbildningen Inköp och Supply Management och ger 15 yrkeshögskolepoäng. I kursen kommer vi bland annat gå igenom olika globala krav och standarder kopplat till hållbar utveckling vad gäller miljö, material, kvalitet, arbetsmiljö och sociala faktorer. Vi kommer även beröra ämnen som Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainable Sourcing eller Responsible Sourcing som det också kallas och gå igenom olika tillvägagångssätt för att arbeta med Code of Conduct utifrån ett inköpsperspektiv och koppla leverantörsbedömning och leverantörsutveckling till detta.

Hållbarhet ligger i tiden och många bolag har ämnet högt på den strategiska agendan, vilket så klart också smittar av sig på inköpsfunktionen och leverantörer. Hållbara inköp är något som appliceras mer och mer hos många bolag i olika branscher och utvecklingen av arbetssätt och uppföljningar blir alltmer sofistikerade, vilket är glädjande. Personligen anser vi att hållbara inköp är fundamentalt för att överhuvudtaget göra affärer. Samtidigt har många bolag svårt för att få in den hållbara aspekten i den dagliga inköpsverksamheten och ser ofta den hållbara delen som en parallellaktivitet som måste utföras, men som sällan integreras fullt ut i den löpande affären. Dessutom brottas många bolag med att skapa förståelse kring hur kravställningen ser ut och vad den faktiskt innebär – hållbarhetspolicyn finns på plats men få i organisationen förstår den verkligen fullt ut. 

Vi på HDN Consulting värnar starkt om hållbarhet och gör vad vi kan för att påverka till en mer hållbar utveckling hos våra kunder. Därför ska det bli extra roligt att få utbilda inom just detta ämne!

Hur arbetar ni med hållbart inköp på din arbetsplats?